Buổi sáng bé ngồi học
Bên ô cửa màu xanh
Có vòm trời biêng biếc
Ươm nắng thu đầy cành

Một cánh chim nho nhỏ
Bay vút tận trời xa
Chở theo bao mơ ước
Giữa đất trời bao la

Nhẹ tênh một làn gió
Mang theo hương núi rừng
Một chiếc thuyền lá nhỏ
Bên cửa sổ ngập ngừng

Xinh xinh này, ô cửa
Hoá thành khung trời xa
Biết bao điều mơ ước
Trong sách hồng bước ra...