Tròn trịa tựa bánh tráng
Treo trên tít trời tê
Cuội tham lam xơi hết
Chỉ còn lại... chữ C


Nguồn: Blog cá nhân của tác giả