Tròn trịa tựa bánh tráng
Treo trên tít trời tê
Cuội tham lam xơi hết
Chỉ còn lại... chữ C


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]