Chẳng phải giàu mà cũng cóc sang*
Không gầy, chẳng mập, khá nhì nhàng
Cờ chơi nửa cuộc thì thôi nước,
Bạc thử đang đêm lại chạy làng.
Miệng cứng buông lời gàn chấp hết
Môi mềm đánh chén ngất say thang.
Nhìn mình ngán ngẩm cho mình thế
Ấy cũng bia danh, cũng bảng vàng!

Nguồn: Tình tự thi tập 2


* Xem bài trả lời bài thơ Con cóc của vua Lê Thánh Tông
Quân Sơn