Tôi luôn nhớ về họ
Những người đàn bà nhân hậu
Dong dỏng cao
Mông tròn
Vòng tay mềm mại
Sớm chia tay người đàn ông
Yểu mệnh
Bằng tất cả tình yêu cháy nồng
Riết róng

Đáp lại
Bọn đàn ông
Như cánh chuồn chuồn mỏng mảnh
Phất phơ đạp nước
Trên đại dương xanh biếc
Thanh xuân

Dù tháng, dù năm
Người đàn bà không bao giờ vơi cạn
Tình yêu cay đắng của mình


Tháng 2-2008

Nguồn: Thơ Nguyễn Khoa Điềm, tuyển tập 40 năm do tác giả chọn, NXB Văn học, 2012