Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 10/07/2009 14:01

Đối diện với sự không nguyên vẹn
của những người lính một thời đội đạn bom
bài hát em hát có hồn hơn
đêm thi thố.

Vì sao?

Hãy soi vào đôi mắt
những người ngồi xe lăn

Hãy soi vào đôi mắt
của những người chống nạng

Hãy soi vào đôi mắt
của những người không còn đôi mắt nào nữa

Sẽ thấy
nguyên vẹn một thời
cộng hưởng vào em.