Áo Tết mẹ mua thơm phức
(Nhà nghèo dồn lại cuối năm)
Giao thừa còn nguyên nếp gấp
Mặc mai mồng một tung tăng.