Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 07/09/2009 01:40

Với N. Mộng Giác, Nghiêu Đề, và...

Vay nhau khóc mượn nhau cười
người xa quê léng phéng người xa quê

Xẩm rong hè phố thủy tề
ướm nhau còn nhớ lối về bến xưa


Nguồn: Nguyễn Duy, Bụi, NXB Hội nhà văn, 1997