Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 07/09/2009 02:10

Dặm về xa quá trời xa
bóng cây thõng thẹo màu hoa ỡm ờ

Mỏi lòng giạng cẳng phơi mơ
chợt rơi tiếng quạ vang bờ sông Loa


St. Florent le Vieil, 20.6.1996

Nguồn: Nguyễn Duy, Bụi, NXB Hội nhà văn, 1997