Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 04/10/2009 21:16

Cuộn khói đen quằn quại - những linh hồn oan nghiệt xoắn lấy nhau
mùi khét rợn người thay cho hương nhang
thay cho khóc than là lốp bốp tiếng gì như nứa nổ
hỡi dân lành bên kia biên giới
Người thấy chăng, con của Người dọn nhau
lưỡi lê xốc từng cái thây chất đống
những đứa con của Hồ Nam? hay Quảng Tây? Quảng Đông?
thây xếp như rạ xếp ngoài đồng
xăng tưới lên, và lạnh lùng lửa cháy...

chữ trừng phạt, trời đang viết đấy
cụm mây đen vần vũ - khói đốt người!


Tam Lang, 20-2-1979

Nguồn: Nguyễn Duy, Ánh trăng, NXB Tác phẩm mới, 1984