Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 07/09/2009 02:12

Lỗ đen thẳm sâu dưới đáy của đáy đêm
xa cách đáy nước vài trăm thước gì đó
xa cách mặt nước dăm trăm thước gì đó
xa cách đời thừong khoảng từ đài danh vọng tới âm phủ
xa cách em yêu khoảng giấc mơ dài
cộng thêm cơn ác mộng ngăn ngắn

Ta đang qua con đường không bình thường
không tầm thường
ý nghĩ tản mạn dưới đáy của đáy biển
không thể đo lường những khoảng cách tâm tưởng

Hè nhau đi guốc vào bụng vũ trụ
tọc mạch cõi khác
người trái đất loay xoay tít mù ngoài trái đất
nào ai xuyên tim đen hành tinh

Hội chứng mù lòng tối chính mình


London, 10.6.1996

Nguồn: Nguyễn Duy, Bụi, NXB Hội nhà văn, 1997