Đăng bởi Vanachi vào 19/12/2005 19:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/05/2006 16:57

秋至(香江一片月)

香江一片月,
今古許多愁。
往事悲青塚,
新秋到白頭。
有形徒役役,
無病故拘拘。
回首藍江浦,
閒心謝白鷗。

 

Thu chí (Hương giang nhất phiến nguyệt)

Hương giang nhất phiến nguyệt,
Kim cổ hứa đa sầu.
Vãng sự bi thanh trủng,
Tân thu đáo bạch đầu.
Hữu hình đồ dịch dịch,
Vô bệnh cố câu câu.
Hồi thủ Lam Giang phố,
Nhàn tâm tạ bạch âu.

 

Dịch nghĩa

Một mảnh trăng trên sông Hương,
Mà xưa tới nay đã gợi không biết bao nhiêu mối sầu.
Chuyện cũ chạnh thương mồ cỏ xanh,
Thu mới tới trên đầu tóc bạc.
Có hình nên phải chịu vất vả,
Không bệnh mà lưng vẫn khom khom.
Ngoảnh đầu trông về bến sông Lam,
Lòng nhàn xin tạ từ chim âu trắng.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Sông Hương một mảnh nguyệt
Lai láng sầu cổ câm
Chuyện xưa mồ cỏ biếc
Thu mới tóc hoa râm
Có hình thân phải khổ
Không bệnh lưng vẫn khom
Bến Lam Giang ngoảnh lại
Bầy âu vui sớm hôm

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Sông Hương một giải nguyệt cầm
Xưa nay khôn xiết trầm thâm nỗi sầu
Mồ xanh chuyện cũ thương đau
Thu vừa thấp thoáng mái đầu hoa râm
Mang hình hài khổ tấm thân
Người không bệnh tật lưng trần khom khom
Ngoảnh đầu trông bến sông Lam
Nhìn chim âu trắng lòng nhàn chẳng yên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Võ Khắc Triển

Sông Hương treo mảnh nguyệt
Kim cổ mối sầu chung
Việc cũ mả xanh cỏ
Thu về đầu trắng bông
Có thân những lận đận
Không bệnh cứ lòng còng
Nhìn lại bến Lam nọ
Thua đàn âu thong dong


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Sông Hương trăng một mảnh
Xưa nay lắm mối sầu
Chuyện xưa mồ xanh cỏ
Thu mới tới bạc đầu
Có thân chịu vất vả
Không bệnh gù lưng chầu
Sông Lam ngoái đầu lại
Lòng nhàn biệt hải âu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông Hương soi một mảnh trăng cầu,
Gợi biết xưa nay bao mối sầu.
Thương chạnh mồ xanh bao chuyện cũ,
Thu về tóc mới đã phai màu.
Có thân là phải nhiều gian khó,
Không bệnh mà lưng vẫn cúi đau.
Đầu ngoảnh bến Lam sông ngó lại,
Lòng nhàn từ tạ trắng âu bay.

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Sông Hương trăng một chiếc,
Xưa nay gợi bao sầu.
Chuyện cũ mồ xanh cỏ,
Thu mới tóc bạc đầu.
Có thân, mắt rớm lệ,
Không bệnh, lưng cong cầu.
Bến sông Lam ngoảnh lại,
Lòng thẹn với chim âu.

15.00
Trả lời