(Thơ trúng giải nhì trong cuộc thi Thơ xuân do Đài Phát thành Quốc gia tổ chức)

Kỷ Hợi về đây, Mậu Tuất qua,
Nửa đêm trừ tịch, pháo gần xa...
Cành Mai chớm nhuỵ hương xuân đượm,
Rượu ngọt trà thơm, nhạc Cộng Hoà.
Lỗi ngõ tự do, đường rộng mở,
Bình mình chim hát khúc bình ca.
Đồng xanh thôn dã, mầm xuân mọc,
Bãi rộng rừng sâu trổ sắc hoa.
Tay cuốc, dân vui mùa hạnh lạc,
Chân bền sắt đá chuyện can qua.
Cà Mau, Bến Hải, thanh bình lại,
Bốn hướng cùng chung một mái nhà.
Có chị, có em, vui biết mấy;
Đêm Xuân còn tưởng nỗi buồn xa...
Xót kẻ cùm gông nơi ải Bắc,
Hờn căm đất Mẹ vẫn không nhoà!
Lâu đài nhân vị công ai dựng,
Chim Việt cành Nam, hội thái hoà...
Là của muôn dân lòng ngưỡng mộ,
Trăm yêu, nghìn mến ngập hồn ta...
Mùa Xuân thịnh trị hằng ao ước,
Thế hệ tình Xuân, tuổi chẳng già.
Trải rộng tình thương trong bốn biển.
Nguyện lòng nhân loại hết phân qua!
Reo vui thiên hạ mừng Xuân mới,
Xuân của miền Nam, của Cộng Hoà...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]