25.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 08/08/2006 13:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 07/12/2009 17:59

Bần tiện song le tính vốn lành
Gặp sao hay vậy, dám đành hanh?
Phím đàn níp sách là nghề cũ
Quạt gió đèn trăng ấy của riêng
Nhân nghĩa tước trời thì phải giữ
Lợi danh đường nhục cũng nên kinh
Tin xuân đã có cành mai đó
Chẳng lịch song mà cũng biết giêng


Nguồn: Thơ văn Nguyễn Công Trứ do Trương Chính biên soạn & giới thiệu, NXB Văn học, 1983