25.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2006 13:49

Vận chuyển cơ trời nghĩ cũng màu,
Chắc rằng ai đói, chắc ai giàu.
Kể đâu miệng thế khi yêu ghét,
Được mấy lòng người có trước sau.
Cuối tết mới hay rằng sớm muộn,
Giữa vời sao đã biết nông sâu ?
Hãy xem trời đất thời liền rõ,
Dầu nắng dầu mưa có mãi đâu!