22/03/2023 20:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thế tình đen bạc

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 08/08/2006 13:49

 

Vận chuyển cơ trời nghĩ cũng màu,
Chắc rằng ai đói, chắc ai giàu.
Kể đâu miệng thế khi yêu ghét,
Ðược mấy lòng người có trước sau.
Cuối tết mới hay rằng sớm muộn,
Giữa vời sao đã biết nông sâu ?
Hãy xem trời đất thời liền rõ,
Dầu nắng dầu mưa có mãi đâu!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Thế tình đen bạc