Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
4 người thích

Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 20/08/2011 06:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tuấn Khỉ vào 22/08/2011 03:30

Nhân sinh ba vạn sáu nghìn thôi
Vạn sáu tiêu nhăng đã hết rồi!
Nhắn con tạo hoá xoay thời lại,
Để khách tang bồng rộng đất chơi.


Nguồn: Đoàn Tử Huyến, Nguyễn Công Trứ - cuộc đời và thơ, tr. 19, NXB Lao Động, 2011