Cây gạo đầu làng diện chiếc áo hai dây
Tòng teng những chùm nắng nhú

Mấy chàng tân binh không ai nói với ai
Mà lúc xe đi đều nhìn lên màu hoa rớm đỏ

Màu hoa của chia li,
Mỏi mòn thương nhớ
Đang phập phồng thở về phía tháng Ba!