Hệt như là cái mào gà,
Gà Mơ đã tặng cây hoa hôm nào.
Giờ hoa kiêu hãnh vươn cao,
Khoe chiếc mào đẹp trên đầu đón xuân.