Em lại về như lời ước hẹn
Những bông hoa trắng nhỏ li ti
Hương thơm thanh khiết đang ren rén
Ẩn vào trong gió để trôi đi.