Gặp hoa súng tím bên đường,
Xoe tròn cánh toả thoáng hương dịu dàng.
Dù không đài các cao sang,
Chút duyên quê vẫn mơ màng tim ai.