Hoa che lọng đỏ đứng bên trời
Ngơ ngẩn tim người, ngơ ngẩn tôi
Ước chi tôi cũng là quan trạng
Bái tổ vinh qui bởi một người.