Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Chiều (12)
Đăng ngày 03/06/2016 12:39, số lượt xem: 218

Gió vất áo
Ùa chao ngô bãi
Triều thấp
Bầy trâu trễ nải lội qua dòng
Eo vắng
Thôn nữ mấy nàng rủ nhau tắm dại
Nắng nhạt tự chia mình thành hai đấy
Nửa cưỡi trâu về
Nửa quẫy sóng xôn xao...