Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (154 bài)
- Nguyễn Du (275 bài)
- Nguyễn Công Trứ (131 bài)
- Bà huyện Thanh Quan (9 bài)
- Cao Bá Quát (386 bài)
Tạo ngày 27/12/2018 08:30 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Đức Nhuận (?-1887) đậu tú tài, ứng nghĩa Cần Vương, bị Trần Bá Lộc bắt và xử chém cùng anh hùng Mai Xuân Thưởng. Văn chương ông bặt thiệp, nổi tiếng hay chữ từ lúc còn nhỏ, nổi tiếng do một cuộc thi thơ của quan Tổng đốc Bình Định dưới triều Tự Đức.