cảm ơn Vannachi, mỗi lần PN làm luận văn là cứ phải lên Thi viện mới có đầy đủ mà xem.

Phong nguyệt tình hoài
Giang hồ khí cốt ...