32.67
45 bài thơ

Đọc nhiều nhất

Thích nhất

Mới nhất

Tạo ngày 12/11/2005 15:03 bởi Vanachi
Để phục vụ việc nghiên cứu toàn diện về Nguyễn Đình Chiểu, quyển Ngư Tiều y thuật vấn đáp xuất bản lần này được biên soạn trên nguyên tắc đảm bảo tính chất về mặt văn bản và có cơ sở khoa học về mặt chú thích. Công tác hiệu đính văn bản tác phẩm này được tiến hành trên cơ sở ba tài liệu sau:

1- Ngư Tiều vấn đáp nho y diễn ca, bản chữ Nôm chép tay của Nam trung cư sĩ Khánh Vân năm Tân Hợi (1911), gồm 3632 câu thơ lục bát và một số bài thơ, phú... chữ Nôm và Hán chép xen kẽ, ngoài ra còn có hai bài:
a/- Sưu tinh dụng dược tâm pháp tự truyện.
b/- Trích yếu âm dương biện luận chữ Hán ở đầu sách (ký hiệu là bản V).

2- Ngư tiều vấn đáp y thuật do Phan Văn Hùm hiệu đính và chú thích, Nhượng Tống tăng bình và bổ chú, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1952, đánh số đến 3644 câu thơ lục…