84.12
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
11 bài thơ
2 người thích
Tạo ngày 28/05/2009 06:27 bởi Cammy, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 28/05/2009 09:51 bởi Vanachi
Nghiêm Thị Hằng sinh năm 1955 tại Hà Nội.

Tác phẩm:
- Mưa mùa thu
- Lời tỏ tình của biển
- Lời thì thầm
- Bài ca xanh
- Em vẫn đợi anh về

 

Bài hát xanh (2005)