mừng sinh nhật tròn 6000 năm trái đất
vào lúc 2:00pm ngày 22-10-1996


mừng sinh nhật sáu ngàn năm
quả địa cầu trải thăng trầm bao nhiêu
chiến tranh, tội ác, tiêu điều
vượt qua - nhờ có tình yêu vĩnh hằng
cuộc đời còn lắm bạo tàn
chút lãng mạn năm hai ngàn tặng nhau


Nguồn: Ngô Tịnh Yên, Lãng mạn năm 2000, NXB Đời, 1996