Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2019 20:52

I
Bóng trúc bên rèm thoảng gió nam
Trăng soi ly rượu lúc vơi tràn
Đêm chầy khắc khoải niềm mong đợi
Trút nỗi ưu tư lựa phím đàn

II
Trút nỗi ưu tư lựa phím đàn
Tình nhà nghĩa nước phổ nên xoang
Khúc nhôi giãi tỏ, cung dìu dặt
Chén tạc mời ai hỏi gió vàng

III
Chén tạc mời ai hỏi gió vàng
Bâng khuâng mỗi độ đón thu sang
Tiếng tơ gửi bạn bao mùa vắng
Mỏi mắt chờ ai giữa thế gian!

IV
Mỏi mắt chờ ai giữa thế gian
Tử Kỳ mong gặp - giấc mơ vàng!
Trăng kia có thấu lòng du khách?
Trải mấy tàn canh muốn đập đàn...


Nguồn: Ngô Quang Đoan - Cuộc đời và thơ văn, NXB Văn hoá thông tin, 1996