Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2019 20:55

Nào chỉ riêng mình ốm bấy lâu
Trong quân tráng sĩ khặc khừ đau
Giá như bệnh cứ giành ta nhỉ?
Lòng thoắt thành vui dễ mấy sầu!


Nguồn: Ngô Quang Đoan - Cuộc đời và thơ văn, NXB Văn hoá thông tin, 1996