Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phan Chu Trinh (68 bài)
- Nguyễn Văn Trình (3 bài)
- Hoàng Cảnh Tuân (2 bài)
- Trần Hữu Đáp (1 bài)
- Võ Hoành (1 bài)
Tạo ngày 20/07/2019 20:39 bởi hongha83
Ngô Quang Đoan (1872-1945) tự Chương Phủ, hiệu Tượng Phong. Ông là con cả Hoàng giáp Nguyễn Quang Bích, quê ở xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Tác phẩm có Ngư Phong truyện ký, Hoàng Sơn thi tập, Chương Phủ thi văn tập, Tượng Phong thi văn.