Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Khuyến (273 bài thơ)
- Tản Đà (335 bài thơ)
- Trần Tế Xương (169 bài thơ)
- Phan Bội Châu (228 bài thơ)
- Phan Chu Trinh (64 bài thơ)
Tạo ngày 20/07/2019 20:39 bởi hongha83
Ngô Quang Đoan (1872-1945) tự Chương Phủ, hiệu Tượng Phong. Ông là con cả Hoàng giáp Nguyễn Quang Bích, quê ở xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Tác phẩm có Ngư Phong truyện ký, Hoàng Sơn thi tập, Chương Phủ thi văn tập, Tượng Phong thi văn.