16/01/2021 08:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm thu gảy đàn nguyệt cảm xúc làm thơ

Tác giả: Ngô Quang Đoan

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2019 20:52

 

I
Bóng trúc bên rèm thoảng gió nam
Trăng soi ly rượu lúc vơi tràn
Đêm chầy khắc khoải niềm mong đợi
Trút nỗi ưu tư lựa phím đàn

II
Trút nỗi ưu tư lựa phím đàn
Tình nhà nghĩa nước phổ nên xoang[1]
Khúc nhôi giãi tỏ, cung dìu dặt
Chén tạc mời ai hỏi gió vàng[2]

III
Chén tạc mời ai hỏi gió vàng
Bâng khuâng mỗi độ đón thu sang
Tiếng tơ gửi bạn bao mùa vắng
Mỏi mắt chờ ai giữa thế gian!

IV
Mỏi mắt chờ ai giữa thế gian
Tử Kỳ[3] mong gặp - giấc mơ vàng!
Trăng kia có thấu lòng du khách?
Trải mấy tàn canh muốn đập đàn...
Nguồn: Ngô Quang Đoan - Cuộc đời và thơ văn, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Khúc nhạc, do chữ “chương” nói nôm là xoang.
[2] Tức “kim phong” - gió mùa thu.
[3] Chung Tử Kỳ là người rất sành về thưởng thức âm nhạc. Bá Nha là người chơi đàn rất hay nhưng tiếng đàn của Bá Nha chỉ có Tử Kỳ mới hiểu được. Khi Tử Kỳ chết thì Bá Nha cũng đập đàn. Ở đây tác giả mượn việc gảy đàn nói việc mong chờ người đồng chí cùng mình lập mưu đại sự.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quang Đoan » Đêm thu gảy đàn nguyệt cảm xúc làm thơ