Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2019 21:02

Phù sinh một kiếp bé con con
Bó buộc chi nhau lắm nỗi buồn
Vợ ngán chồng già xa mặt phới
Con phiền bố kiết thẳng chân bon
Chưa đền nợ nọ cùng sông bể
Đành gửi thân này với núi non
Thôi chẳng công đâu mà chác lấy
Khuôn xanh mặc ý định vuông tròn


Nguồn: Ngô Quang Đoan - Cuộc đời và thơ văn, NXB Văn hoá thông tin, 1996