Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/07/2013 21:52

Tặng Trần Lê Văn

Anh đi giữa phố đầy hoa nhựa
Chát chúa màu hoa, chát chúa nhìn
Tìm đâu thấy lại bông hoa cỏ
Dưới cành cơm nguội thở bình yên


1990
Nguồn: Bóng núi (thơ), Ngô Quân Miện, NXB Hội nhà văn, 1993