Phương ơi
thế cũng là sang
hoa sen một đoá, bia vàng tuổi tên
tưởng không mà có mới nên
Phương nằm nghĩ chốn sinh linh, đừng buồn

cháy mộ Phương
lửa men Chuồn
bạn bè đông đủ thơ buồn chuyền tay
giàu nghèo cũng nấm này thôi
phơ phơ lau trắng bên trời gió đưa

đi ăn mày rượu nuôi thơ
ngắm sông Phương ngỡ nguồn xưa Rượu Trời
rồi Phương say trọn kiếp người
câu thơ gửi lại thay lời biệt ly

đôi câu cũng đã có chi
còn hơn bao kẻ chết vì lợi danh
Phương là giọt nước Hương Giang
              xích lô chở gió lên ngàn tìm thơ...


Huế, 29 tháng Tư Nhâm Ngọ
Ngày mở cửa mả Phương

Phương Xích Lô (Nguyễn Văn Phương), nhà thơ trẻ Huế.

Nguồn: Ngô Minh, Thơ tặng, NXB Hội nhà văn, 2007