1. Nhớ ông Nguyễn Tuân
 2. Lạy cụ Nguyễn Du
 3. Thơ tiễn Nguyễn Khắc Thạch lên tàu đi học trường viết văn Nguyễn Du
 4. Trước ngôi nhà cửa đóng
 5. Mường đêm
 6. Khuya Huế uống với bạn Cà Mau
 7. Nhớ Thu Bồn
 8. Tưởng niệm Văn Cao
 9. Với Nhất Lâm trong đêm trăng làng Thượng Luật
 10. Cõi lặng Trần Dần
 11. Tường ơi...
 12. Phỏng vấn Thạch Quỳ
 13. Điềm Phùng Thị
 14. Người về vườn chuối
 15. Một phút Phùng Cung
 16. Với Xuân Sách chiều biển Vũng Tàu
 17. Chiều Huế nhớ Trịnh Công Sơn
 18. Đỗ Toàn tóc bồng mây trời tiêu muối
 19. Phùng Quán I
 20. Phùng Quán II
 21. Trên đường Kim Ngọc
 22. Trước mộ Phương xích lô
 23. Hà Nội mùa đông
 24. Hoàng ơi đi mô vội rứa
 25. Với nhà thơ Phạm Quốc Ca trước thiền viện Trúc Lâm
 26. Nguyễn Minh Châu
 27. Thăm nhà thi sĩ Tạ Vũ
 28. Tiễn nhà thơ Mai Văn Hoan đi cao học
 29. Thơ tặng Lê Đình Tý, Mai Văn Hoan, hải kỳ những đêm đông Huế lang thang
 30. Ngựa đá và hoa cỏ
 31. Mừng tuổi bạn thơ già
 32. Thơ dâng làng Tiên Nộn
 33. Gió nồm Hoàng Vũ Thuật
 34. Thơ không cùng tuổi
 35. Thơ tặng vợ chồng nhà thơ Tôn Phong bán chè ở ga Nha Trang
 36. Thành phố người mới đến
 37. Đêm sông Hàn tặng Phan Luận
 38. Tặng Phùng Thế Uỷ người xây chợ bên sông Hiếu
 39. Thơ đề tranh Trương Bé
 40. Dưới đỉnh Mu Rùa tặng nhà thơ Hà Nhật
 41. Vần cũ 1
 42. Chiều cùng nhà thơ Hải Kỳ qua đèo Hải Vân
 43. Thơ đề ảnh “Hồn rừng”
 44. Năm tháng bạn bè
 45. Hà Nội hương...
 46. Thơ tặng người bán mặt nạ