phố nhà xác
thất thần mưa nắng
cánh cửa mở ra
nhả một xác người
trời ơi
sao mở cửa lại là sự chết
và ai oán tiếng khóc xanh lên sợi
vòm phượng vàng đổ lá ngẩn ngơ
và vàng mã nhang đèn… mua bán
hớn hở người này
mếu máo người kia
dọc phố nhà xác
người bon chen kiếm sống
mỗi ngày dọn ra trăm thứ hàng âm
nhang đèn nộm nang vàng mã
và mỏi mắt mong
cánh cửa mở ra cái chết
phố nhà xác
người chết làm mồi cho người sống câu sự sống
dưới mắt lưới tử thần tung bủa
đàn lũ con người
cá đói
hân hoan…