Nhà thơ ơi
xét nghiệm, siêu âm
mới hay tôi mắc bệnh giống anh
máu nhiễm mỡ và gan nhiễm mỡ
nhiễm nghĩa là không còn nguyên máu đỏ
nhiễm nghĩa là không còn nguyên gan nữa
ta phải sống bằng gan, máu đã phôi phai
nhà thơ ơi
hết rồi sao thời sục sôi hăm hở
tự do con chữ khát tìm
hết rồi sao tuổi không biết sợ
chỉ yêu cái mình tin
anh bảo máu nhiễm mỡ là “sống chung với lũ”
là sống chung với cái giả quanh mình
nhà thơ ơi
tim còn nguyên độ lửa?
thơ còn dấn thân?
Bệnh viện Trung ương Huế


5-3-2009