đêm phương nào cũng trắng
trắng nhô bờ bãi
trắng quẫy ngư kình
trắng phập phồng ai thở
núm hồng nhu nhú bình minh
sóng mặn môi hoang
đêm phương nào cũng nhớ
ta đứa trẻ
Tam Toà khai sinh
Thượng Đế là phương trắng
cho lâu đài thiên nhiên
ta lập thân bằng nỗi khát
lịm đêm
trắng phương nào cũng gió
ngủ hay thức
hoang mang tìm…


Đồng Hới, 2010