Đường kẻ
Như một sợi tóc sống
Nhuộm màu đen tử thần
Được kéo dài
Từ anh
Sang em

Bị dẫn dụ
Từ bên ngoài
Em ngả người sang bên ấy
Khát thèm được hôn
Nơi kết thúc cõi xa xăm

Chiều tà
Ném chiếc bàn đạp của màn đêm
Lên sắc đỏ
Kéo dài thêm doi đất anh
Em ngần ngại đặt chân
Lên sợi dây đàn đang run rẩy
Của cái chết đã bắt đầu

Tình yêu là thế đấy


Nguồn: Các nhà văn Thuỵ Điển giải Nobel, NXB Lao động, 2010.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)