Chưa có đánh giá nào
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: sách (23)

Đăng bởi hongha83 vào 15/02/2011 22:07, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 16/02/2011 04:07

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 2

आदि सचु जुगादि सचु
है भी सचु नानक होसी भी सचु
सोचै सोचि न होवई जे सोची लख वार
चुपै चुप न होवई जे लाइ रहा लिव तार
भुखिआ भुख न उतरी जे बंना पुरीआ भार
सहस सिआणपा लख होहि त इक न चलै नालि
किव सचिआरा होईऐ किव कूड़ै तुटै पालि
हुकमि रजाई चलणा नानक लिखिआ नालि

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Thu Hiền

Đấng Chân Lí, Ngài có từ khởi thuỷ
Nên với thời gian không biến đổi bao giờ
Đấng Chân Lí hôm nay tồn tại
Và mãi mãi sau, đấng Chân Lí vĩnh hằng
Dù ta ráng sức ngàn lần
Không sao hiểu Ngài nhờ suy luận
Cũng chẳng thể bằng im lặng
Cả trầm mặc bên ngoài, cả tịch tĩnh trong tâm
Và dẫu có bao của cải chất chồng
Khao khát Đấng Tối Cao của con người vẫn không nguôi dịu
Nhân loại đành thất vọng
Mọi phương sách khôn ngoan không sở đắc mảy may
Chúng ta biết làm sao để đạt tới Ngài
Lĩnh hội Chân Lí, xé toang màn giả dối
Thì Nanak hỡi
Ý chí của Ngài đang tạo tác chính anh, cư ngụ trong anh đó
Ý chí của Ngài được viết giữa tim anh


Nguồn: Hợp tuyển văn học Ấn Độ, NXB Giáo dục, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bản tiếng Anh

True in the prime, True in the beginning of ages,
True He is even now and True He verily, shall be, O Nanak!
By pondering on God, man cannot have a conception of Him, even though he may ponder over lacs of times.
Even though one be silent and remains absorbed in Lord's constant love he obtains not mind's silence.
The hunger of the hungry departs not, even though they may pile up loads of the world's valuables.
Man may possess thousands and lacs of wits, but not even one (goes with him) avails him in the Lord's court.
How can we be true and how can the screen of untruth be rent?
Nanak! By obeying, the pre-ordained order of the Lord's will.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bản tiếng Nga

Истинный в начале; Истинный с начала веков
И даже сейчас Он – Истинный, и Истинным Он по-истине будет, О Нанак!
Размышляя о Боге, человек не сможет Его понять, даже если он будет размышлять
сотни тысяч раз.
Даже если он будет в безмолвии и останется погружённым в постоянную любовь
Господа, он не достигнет безмолвия разума.
Голод голодного не исчезнет, даже если мы и положим вместе груды мирских
драгоценностей.
Человек может обладать тысячей и ста тысячами способностей, но ни одна из них не
будет ему полезной при Дворе Господа.
Как мы можем стать истинными? И как можем сдать ширму лжи?
О Нанак! Подчиняясь предопределённому распоряжению воли Господа.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời