15/08/2020 04:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuốn sách đầu tiên (2)
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 2

Tác giả: Nanak - नानक

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi hongha83 vào 16/02/2011 22:07

 

Nguyên tác

आदि सचु जुगादि सचु
है भी सचु नानक होसी भी सचु
सोचै सोचि न होवई जे सोची लख वार
चुपै चुप न होवई जे लाइ रहा लिव तार
भुखिआ भुख न उतरी जे बंना पुरीआ भार
सहस सिआणपा लख होहि त इक न चलै नालि
किव सचिआरा होईऐ किव कूड़ै तुटै पालि
हुकमि रजाई चलणा नानक लिखिआ नालि

Bản dịch của Phan Thu Hiền

Đấng Chân Lí, Ngài có từ khởi thuỷ
Nên với thời gian không biến đổi bao giờ
Đấng Chân Lí hôm nay tồn tại
Và mãi mãi sau, đấng Chân Lí vĩnh hằng
Dù ta ráng sức ngàn lần
Không sao hiểu Ngài nhờ suy luận
Cũng chẳng thể bằng im lặng
Cả trầm mặc bên ngoài, cả tịch tĩnh trong tâm
Và dẫu có bao của cải chất chồng
Khao khát Đấng Tối Cao của con người vẫn không nguôi dịu
Nhân loại đành thất vọng
Mọi phương sách khôn ngoan không sở đắc mảy may
Chúng ta biết làm sao để đạt tới Ngài
Lĩnh hội Chân Lí, xé toang màn giả dối
Thì Nanak hỡi
Ý chí của Ngài đang tạo tác chính anh, cư ngụ trong anh đó
Ý chí của Ngài được viết giữa tim anh
Nguồn: Hợp tuyển văn học Ấn Độ, NXB Giáo dục, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nanak » Cuốn sách đầu tiên (2)