Chưa có đánh giá nào
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: sách (23)

Đăng bởi hongha83 vào 16/02/2011 21:47, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 17/02/2011 04:07

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1

ੴ सति नामु करता पुरखु निरभउ निरवैरु अकाल मूरति अजूनी सैभं गुर प्रसादि

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Thu Hiền

Đấng Tối Cao
Danh xưng của Ngài là Chân lí Vĩnh Cửu
Hoá công của vạn vật
Vô tận là vóc thể của Ngài
Không từ đâu sinh thành, đáng tự tồn tự tại
Chỉ nhờ ân huệ của các bậc Đại sư, nhân loại hiểu biết Ngài


Nguồn: Hợp tuyển văn học Ấn Độ, NXB Giáo dục, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bản tiếng Anh

There is but one God. True is His Name, creative His personality and immortal His form. He is without fear sans enmity, unborn and self-illumined. By the Guru's grace He is obtained.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bản tiếng Nga

Есть только один Бог. Истинно Имя Его; Его личность – творческая, а образ Его –
бессмертный. Он без страха и неприязни, неродившийся и само-светящийся. По
милости Гуру, Его достигают.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời