Dưới đây là các bài dịch của Phan Thu Hiền. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Ca khúc - Bài 14 (Kabir): Bản dịch của Phan Thu Hiền

Dòng sông và những ngọn sóng của nó chỉ là một mà thôi, lấy đâu ra sự khác nhau giữa chúng?
Khi sóng dâng cao, nó là nước; khi sóng đổ xuống, nó cũng là một thứ nước đó. Quý ngài, hãy nói cho tôi biết sự phân biệt ở đây?
Vì đã mang tên là sóng, nó sẽ thôi không còn được gọi là nước nữa chăng?

Trong Đại Ngã Tối Cao, toàn thế giới giống như những giọt nước
Hãy biết nhìn những vòng chuỗi trọn vẹn này bằng đôi mắt hiền minh.


Nguồn: Hợp tuyển văn học Ấn Độ, NXB Giáo dục, 2000
Ảnh đại diện

*** (Basavanna): Bản dịch của Phan Thu Hiền

Người giàu dựng đền đài cho Shiva. Còn tôi, một người nghèo khổ, tôi biết làm gì
Chân tôi làm hàng cột. Thân thể xây mộ lăng. Đầu dựng lên vòm mái bằng vàng
Hãy lắng nghe, ôi Đức Chúa Trời những dòng sông hội tụ
Cái bất động rồi sẽ đổ nát
Nhưng cái sống động thì còn mãi muôn đời


Nguồn: Hợp tuyển văn học Ấn Độ, NXB Giáo dục, 2000
Ảnh đại diện

Cô nàng trái tim tôi ôm ấp (Bhartṛhari): Bản dịch của Phan Thu Hiền

Cô nàng trái tim tôi ôm ấp
Phải lòng chàng khác, phớt lờ tôi
Trong khi chàng ta chẳng đoái hoài nàng, chạy theo ả nào xa lạ
Và vô khối cô em tội nghiệp, lại vì tôi, mà chết khổ chết thèm
Sao quỷ sứ không đến
Rước đi nàng ấy, nàng này, chàng trai nọ, cả tình yêu, và nốt cả tôi luôn


Nguồn: Hợp tuyển văn học Ấn Độ, NXB Giáo dục, 2000
Ảnh đại diện

100 bài thơ về Đạo đức - Bài 61 (Bhartṛhari): Bản dịch của Phan Thu Hiền

Con nai, con cá và những người lương thiện
Sống nhờ cỏ, nhờ nước trong, nhờ sự an bình
Họ chẳng bao giờ gây điều gì thù hận
Với thợ săn, người đi câu hay những kẻ sát nhân


Nguồn: Hợp tuyển văn học Ấn Độ, NXB Giáo dục, 2000
Ảnh đại diện

Cuốn sách đầu tiên (2) (Nanak): Bản dịch của Phan Thu Hiền

Đấng Chân Lí, Ngài có từ khởi thuỷ
Nên với thời gian không biến đổi bao giờ
Đấng Chân Lí hôm nay tồn tại
Và mãi mãi sau, đấng Chân Lí vĩnh hằng
Dù ta ráng sức ngàn lần
Không sao hiểu Ngài nhờ suy luận
Cũng chẳng thể bằng im lặng
Cả trầm mặc bên ngoài, cả tịch tĩnh trong tâm
Và dẫu có bao của cải chất chồng
Khao khát Đấng Tối Cao của con người vẫn không nguôi dịu
Nhân loại đành thất vọng
Mọi phương sách khôn ngoan không sở đắc mảy may
Chúng ta biết làm sao để đạt tới Ngài
Lĩnh hội Chân Lí, xé toang màn giả dối
Thì Nanak hỡi
Ý chí của Ngài đang tạo tác chính anh, cư ngụ trong anh đó
Ý chí của Ngài được viết giữa tim anh


Nguồn: Hợp tuyển văn học Ấn Độ, NXB Giáo dục, 2000
Ảnh đại diện

Cuốn sách đầu tiên (1) (Nanak): Bản dịch của Phan Thu Hiền

Đấng Tối Cao
Danh xưng của Ngài là Chân lí Vĩnh Cửu
Hoá công của vạn vật
Vô tận là vóc thể của Ngài
Không từ đâu sinh thành, đáng tự tồn tự tại
Chỉ nhờ ân huệ của các bậc Đại sư, nhân loại hiểu biết Ngài


Nguồn: Hợp tuyển văn học Ấn Độ, NXB Giáo dục, 2000

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]