15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 10/01/2023 13:23

Anh ngồi nhìn én lượn bay
Chừng như chẳng thấy xuân quay trở về
Hay xuân đã quá não nề
Một vùng non nước ê chề đắng cay!

Hồn thiêng sông núi có hay?
Máu xương đứng dậy xét ngay tội đồ
Quê hương câu lý, điệu hò
Gọi nhau giữ lại cơ đồ ngàn năm

Nối theo hùng khí Văn Lang
Tiếp trang lịch sử nước Nam kiêu hùng
Chương Dương, Vạn Kiếp, Vân Đồn,
Chi Lăng, Nam Ải căm hờn phản nhân

Xuân này chưa thật là xuân
Đào, mai có lẽ rưng rưng dưới trời
Mong ai hãy sống làm người
Lòng không hổ thẹn giữa trời nước Nam.