Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 08/03/2022 20:30

“Đoạn trường”
từ
Nguyễn năm xưa
“Tân thanh” đau đớn
như
chưa bao giờ...
Quê hương điệu lý câu hò
Đến nay
đã
vỡ nát
bờ
yêu thương!

Ai lên tạ lỗi trường sơn
Nghe
cây khóc kể
nỗi hờn máu xương!
Nhìn
mây trắng
phủ
đầu non
Mù sương
cuối bãi
buồn
hơn xưa nhiều!

Người đi qua dốc phong kiều
Còn
thương tiếng võng
bên
chiều mẹ ru?


28.2.17