Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 03/05/2023 20:22

Thạch bích còn vương hình bóng ngựa
Chế Bồng Nga thưởng nguyệt năm xưa
Nghe gió âm vang lời mỹ nữ
Hát đàn dâng tiến đẹp lòng vua

Xứ sở Chiêm vương hờn dĩ vãng
Trên từng phế tích đếm thời gian
Thế sự đa đoan sinh và diệt
Lịch sử có ngày phải sang trang.


Hàm Thuận 3.5.19