Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 11/08/2021 08:40

Thuở xưa anh trót lỡ lầm
Ngắm em xoã tóc với chân dung buồn!
Thu về mấy nẻo chon von
Ngoài kia trút lá gọi hồn thu chăng?

Thuở xưa ai có biết rằng...
Tàn cơn chinh chiến cầm bằng thương đau!
Đôi bờ thế kỷ dìu nhau
Quê hương bỏ lại đắng câu tạ từ.

Nát đời muôn nẻo Chân Như
Cà sa vũ lộng cuốn hư hao về
Mùa chay tháng Bảy não nề
Trong lời kinh kệ bên lề oan khiên!

Còn bao lâu... hết ưu phiền?
Cho đàn ô thước về nghiêng cánh chào
Tình nhân dìu bước qua cầu
Trăm năm bỏ cuộc bạc đầu nhớ nhau...


Mùa Vu Lan 2 ngàn 17