Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 29/12/2022 06:12

Mây kia, mây ở đâu về?
Làm mưa chi để vàng khê nỗi sầu!
Mây về từ ở chốn nao
Thấy người dáng nhỏ, mắt sầu đâu không?

Trời mưa sao ướt trong lòng?
Thương em phương ấy chiều đông nhớ nhà
Thương thân nặng nợ xót xa
Trầm luân một cảnh sơn hà tả tơi!

                   * * *

Một ngày rồi lại một ngày
Tình trong xa cách thêm dài nhớ nhau
Nơi em lạnh gió đông sầu
Nơi anh nắng hạ mưa ngâu những chiều

Sợi tình dài nỗi cô liêu
Em đan gối mộng dấu yêu bên lòng
Anh ơi, tình vẫn hoài mong
Một ngày ôm trọn trong vòng tay nhau


Cuối năm 2 ngàn 13
(Viết chung với HanhNguyen/Sydney, AUS)