Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 13/06/2022 08:19

(Xin tri ân những người đã có công biên soạn ra chữ quốc ngữ cho Dân tộc Việt Nam)

Canh lờ mệt mỏi nhiều đêm
Buồn nào hơn tiếng chim bìm bịp kêu
Lại thêm con quốc kêu chiều
Hồn nghe thấm thía “chín chiều ruột đau”...

Lên chùa quỳ dưới trông lên
Hoành phi, liễng đỏ treo lềnh khắp nơi
Muốn xin giải nghĩa đôi lời
Sư thầy bảo đã lâu đời... nên quên!

Chữ tượng hình thấy khá quen
Người đi cúng Phật ai thèm hỏi chi!
Muốn tra cho biết nghĩa gì
Dịch ra quốc ngữ rồi thì hiểu ngay.

Nhờ mang ký tự phương Tây
Xây nền quốc ngữ hình hài Việt Nam
Ngũ âm tiếng Việt thăng trầm
Giữa lòng thế giới không lầm với ai...

Lòng buồn từ mấy hôm nay
Nước Nam lại có “mười hai ông nghè” (*)
Nói năng ra thật khó nghe
Như thời đốt sách kẻ chê người cười!

Sử xanh chép lại bao đời
Người dân nước Việt dưới thời tối tăm
Chín mươi chín lẻ phần trăm
Dân không biết chữ quanh năm nhục nhằn!

Chỉ non dưới một phần trăm
Là người biết chữ Hán làm vua quan
Một ngàn năm lẻ lầm than
Quốc gia không chữ còn chân dung nào?!

Sao giờ đủ chuyện tào lao
Nghĩ sao đất nước quay đầu thụt lui!
Đưa tay lau mắt ngậm ngùi
Trôi trên ngày tháng buồn vui bên lờ...


1.12.19 (Bài số 24)
* “Ông Nghè” thời xưa dùng để chỉ người có học hàm tiến sĩ.