Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 11/04/2023 20:22

Xưa gã “Chí” chửi cả làng Vũ Đại
Giá “Chí phèo” được sống buổi hôm nay
Rượu thơm vào chắc chửi như hát hay
Bởi cả nước nay thành… làng Vũ Đại!